A Danish perspective on AR5WG2: Impacts, Adaptation, and Vulnerability

posted Oct 24, 2014, 3:01 AM by Aslak Grinsted   [ updated Mar 12, 2015, 2:43 AM ]

Analyse af IPCC delrapport 2: 

Effekter, klimatilpasning og sårbarhed, - med særligt fokus på Danmark

I have contributed to this report with an analysis of AR5 WG2 with a focus on Denmark. Only available in Danish.


Citation: Analyse af IPCC delrapport 2 - Effekter, klimatilpasning og sårbarhed : med særligt fokus på Danmark. / Christensen, Jen Hesselbjerg; Arnbjerg-Nielsen, Karsten; Grinsted, Aslak; Halsnæs, Kirsten; Jeppesen, Erik; Madsen, Henrik; Olesen, Jørgen Eivind; Porter, John Roy; Refsgaard, Jens Christian; Olesen, Martin.København : Miljøministeriet, Naturstyrelsen, 2014. 54 p.

http://naturstyrelsen.dk/publikationer/2014/okt/analyse-af-ipcc-delrapport-2-effekter-klimatilpasning-og-saarbarhed/
http://www.klimatilpasning.dk/viden-om/klima/femte-hovedrapport-fra-ipcc/analyse-med-saerligt-fokus-paa-danmark.aspx